Galvenā
Galvenā izvēlne
Galvenā
Aktualitātes
Par mums
Studijas
Studentiem
Prezentācijas
www.rtu.lv

Transporta elektronikas un telemātikas katedra  izveidota 2003. gada aprīlī, apvienojot divas Transporta un mašīnzinību fakultātes profesoru grupas: Transporta radioelektronikas un telekomunikāciju sistēmas un Transporta reāllaika sistēmas. Transporta elektronikas un telemātikas katedra nodrošina bakalaura, maģistra un doktora studijas programmā Transporta datorvadības informācijas un elektroniskās sistēmas, kā arī profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmā Transporta elektronika un telematika. Katru gadu programmas absolvē vairāk par 25 jaunajiem speciālistiem.

Katedrā notiek intensīvs darbs mācību procesa  un zinātnisko pētījumu kvalitātes uzlabošanā. Katedras vadītāja prof. A.Klūgas vadībā tiek realizēts ESF projekts. Profesora E.Pētersona vadībā notiek pētījumi LZP granta un RTU zinātniskā darba ietvaros. Katru gadu RTU Studentu zinātniskājās konferences sekcijā "Transporta elektronika un telemātika" ar referātiem uzstājas vairāk kā 20 studentu.