Galvenā arrow Studijas arrow Doktora studijas
Galvenā izvēlne
Galvenā
Aktualitātes
Par mums
Studijas
Studentiem
Prezentācijas
www.rtu.lv
Doktora studijas Drukat

Doktora studiju  programma

“Transporta datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmas”

Lai uzsāktu studijas doktorantūrā ir nepieciešams inženierzinātņu maģistra grāds: transporta  telemātikā, telekomunikācijās, elektronikā.vai enerģētikā un elektrotehnikā.

         Doktorantūras studiju programmas priekšmeti nodrošina zināšanas,  kas veido noteiktu kultūras un inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt zinātniski - pedagoģisko un sabiedrisko darbu, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju akadēmisko kontingentu.

        Piedāvājamās izglītības saturs: doktorantūras studiju programma Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas  paredz apgūt profilam atbilstošos teorētiskos priekšmetus: Datorsistēmu un tīklu veiktspējas novērtēšanas teorija (speckurss), Transporta mobilie sakaru tīkli un sistēmas un Sakaru sistēmu signālu apstrāde, kā arī specializēšanos vienā no programmas virzieniem: 

  • transporta radioelektroniskās sistēmas,
  • transporta telekomunikācijas,
  • transporta datorsistēmas un tīkli,
  • dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas,
  • dzelzceļa elektroiekārtu datorvadības sistēmas.

 

Studiju programma pdf formātā  šeit.

Pašnovērtējuma ziņojums (2007.g.) pdf formātā  šeit.

Pašnovērtējuma ziņojums (2008.g.) pdf formātā  šeit.

Pašnovērtējuma ziņojums (2009.g.) pdf formātā  šeit.

Pašnovērtējuma ziņojums (2010.g.) pdf formātā  šeit.

Ar doktorantūras studiju nolikumu var iepazīties šeit.