Galvenā arrow Par mums
Galvenā izvēlne
Galvenā
Aktualitātes
Par mums
Studijas
Studentiem
Prezentācijas
www.rtu.lv
Par mums Drukat

Mūsdienu aviācijas, dzelzceļa un automobīļu transports nav iedomājams bez elektroniskām, datorizētām vadības sistēmām, kuru darbību nodrošina modernas optisko šķiedru kanālu, ātrdarbīgas datu apstrādes un satelītu navigācijas un telekomunikāciju sistēmas.

Visas šīs sistēmas kopumā izveido jaunu telekomunikāciju un datortehnikas virzienu – “Telemātika”. Raksturīgākās šī virziena īpašības ir liela ātrdarbība un drošums. Telemātikas ierīces pielieto intelektuālajās transporta sistēmās. Pasaulē klientu serviss tiek piedāvāts, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, kuru nosaukums ir “Elektroniskā komercija”. Tieši šādas tehnikas un tehnoloģiju apgūšanu piedāvā akreditētāakadēmiskā programma   -  Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas  un akreditētā  bakalaura un maģistra profesionālā programma – Transporta elektronika un telemātika.

Akadēmiskās studiju programmas ietvaros var iegūt bakalaura, maģistra un zinātņu doktora grādu. Bakalaura profesionālās un maģistra profesionālās programmas nodrošina gan attiecīgo akadēmisko grādu iegūšanu, gan arī inženiera kvalifikācijas piešķiršanu.Programmas apguvi nodrošina augsti kvalificēti mācību spēki transporta telekomunikāciju, datortīklu, datoru sistēmu, datorvadības un elektronikas specialitātēs. šiem speciālistiem ir ne tikai plašas un dziļas teorētiskās zināšanas, bet arī spēja un pieredze šo zināšanu praktiskai pielietošanai visa veida transporta līdzekļu datorvadības, telekomunikāciju un elektronikas specialitātēs.

Transporta elektronikas un telemātikas katedra  izveidota 2003. gada aprīlī, apvienojot divas Transporta un mašīnzinību fakultātes profesoru grupas: Transporta radioelektronikas un telekomunikāciju sistēmas un Transporta reāllaika sistēmas. Transporta elektronikas un telemātikas katedra nodrošina bakalaura, maģistra un doktora studijas programmā Transporta datorvadības informācijas un elektroniskās sistēmas, kā arī profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmā Transporta elektronika un telematika. Katru gadu programmas absolvē vairāk par 25 jaunajiem speciālistiem.

Katedrā notiek intensīvs darbs mācību procesa  un zinātnisko pētījumu kvalitātes uzlabošanā. Katedras vadītāja prof. A.Klūgas vadībā tiek realizēts ESF projekts. Profesora E.Pētersona vadībā notiek pētījumi LZP granta un RTU zinātniskā darba ietvaros. Katru gadu RTU Studentu zinātniskājās konferences sekcijā "Transporta elektronika un telemātika" ar referātiem uzstājas vairāk kā 20 studentu.